Menu

Duyurular


İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulması ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 25/7/2014 tarihli 2014/2 Sayılı Kararı Hk.

SİRKÜLER NO: 23,1/403-298   = 19/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2014 tarih ve  3543-548 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"16.08.2014 tarih ve29090 sayılı Resmi Gazete’de Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun “İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulması ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 25/7/2014 tarihli 2014/2 Sayılı Kararı” yayınlanmış ve yayım  tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği,  
 
Bahse konu karar odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “duyurular” bölümünde yayınlanmakta olduğu,”
           
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter

Ek : İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz