Menu

Duyurular


İhracat Kısıtlaması (Fasulye,Mercimek,Dökme Zeytinyağı)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 126-95 = 28/02/2022 


İlgi: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2022 tarih ve E-21817801-305.04.02.02-668614 sayılı yazısı.

 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’Bilindiği üzere 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İHRACAT: 2022/1)"de belirtilen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Bakanlığımız yetkilidir.

Karadeniz havzasında yaşanan olağanüstü durum nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

26.02.2022 tarih ve 4652059 sayılı Bakanlık Olur'u ile;

-  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne yapılacak ihracat başvuruları,

-  Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,

-  AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,

-  Denizlerimizden transit geçen ve ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarının karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 Kg'a kadar yapılacak ihracat başvuruları,

-  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ihracat başvuruları,

-  Başlamış işlemler,

hariç olmak üzere arz/talep ve mevcut stok durumumuz dikkate alınarak yeni bir bilgilendirme yapılana kadar; 2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan;

1- 071333900019 GTİP'li Adi Fasulye (Beyaz Fasulye Dahil),

2- 071340000013 GTİP'li Kırmızı Mercimek,

3-150930000014 ve 150990000018 GTİP'li Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg'ı Geçen Dökme Zeytinyağı),

ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Adi Fasulye (Beyaz Fasulye), Kırmızı Mercimek, Dökme Zeytinyağı (Ambalaj Miktarı 5 Kg geçen) ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz