Menu

Duyurular


İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve...

SİRKÜLER NO: 10.5 / 096-081 = 08/02/2010

 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca, 30/01/2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/1)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz