Menu

Duyurular


İhaleye Davet Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 006-006 = 08/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/01/2014 tarih ve  86-18 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 3-38 sayılı yazısına atfen;
 
-  Taşucu – Silifke/MERSİN’de bulunan Taşucu Kağıt Sanayii İşletme Müdürlüklerinin bünyesindeki SEKA Taşucu Limanında yaptırılacak römorkör ve morinbot, donatım, seyir, koruyucu bakım ile kılavuzluk ( pilotaj ) hizmetleri alımı ihalesi yapılacağı,
 
- 2014/455 İhale kayıt numaralı ihale ilanının https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden  görülebileceği ve ihalenin 29.01.2014 tarihinde saat 11:00’da Çankırı Caddesi No:2 06042   Ulus - Altındağ /ANKARA adresinde yapılacağı,
 
bildirilmektedir.
 
Römorkaj, Pilotaj(kılavuzluk), Morinbot, Römorkör, Donatım ve Koruyucu Bakım Hizmeti ihale ilan metni Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org adresinde ana sayfada “Genel Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK :Sümer Holding A.Ş.’nin İlan Metni ( 2 sayfa )
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz