Menu

Duyurular


İhaleye Davet

SİRKÜLER NO: 23.1  / 010-010 = 04/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/01/2017 tarih ve 58-15/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 03.01.2016 tarih ve 89011861-937.02 sayılı yazısına atfen;

 

017 / 1586 İhale Kayıt No.lu “Bolayır Yüzer Kreyninin Havuzlama, Güverte ve Yük Kaldırma Donanımıyla İlgili Bakım Onarımı” işine ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden fiyat teklifi alınacağı,

 

İhaleye ilişkin ihale dokümanının, İdarenin www.kiyiemniyeti.gov.tr internet sitesinde ve “Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No: 63 Beyoğlu / İSTANBUL” adresinde görülebileceği ve/veya satın alınabileceği, İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanan yeterlilik başvurularının en geç 19.01.2017 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz