Menu

Duyurular


ICS’nin BM İklim Konferansı’na Katılması ve “Sıfır Karbon Emisyonu” Vizyonu

SİRKÜLER NO: 20.1 / 828-632 = 09/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/11/2017 tarih ve 4268-702/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“06/11/2017 tarih ve PRESS(17)22 sayılı ICS yazısına atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın Bonn'daki BM İklim Konferansı'na katıldığı ve deniz ticaretinde 'sıfır karbon' vizyonuyla hareket ettiği ifade edilmektedir.

Karbon emisyonlarının azaltılması konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün stratejisini desteklediğini açıklayan ICS, alternatif yakıtlardan ve yeni sevk gücü teknolojilerinden yararlanılması gerektiğini düşünmektedir.

ICS'nin karbon emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili diğer görüşleri ve ICS Politikalar Direktörü Simon Bennett'in açıklamaları, Odamızca Türkçeye çevrilen ICS'in bildirisinde yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz