Menu

Duyurular


ICS/ISF Yıllık İnceleme Yayını İçin Fotoğraf İsteği

SİRKÜLER NO: 12.1/041-033 = 21/01/2008

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 14/01/2008 tarih ve 377-24/2008 sayılı “ICS/ISF Yıllık İnceleme Yayını İçin Fotoğraf İsteği” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: ICS/ISF’den alınan 08.01.2008 tarih ve ICS/ISF(08)02 sayılı yazı.

 

İlgi yazıda, 19-21 Mayıs 2008’de Yunanistan’da yapılacak olan Yıllık Genel Kurul Toplantılarından önce, ICS/ISF 2008 Yıllık İnceleme Yayınının basılıp dağıtılması için çalışmalara başlamak üzere olduklarına değinilerek, geçen yıllarda olduğu gibi, ICS/ISF üyelerinin üyesi olan şirketlerin, Yıllık İnceleme Yayınına dahil edilmek üzere,  gemilerine ait bazı ilginç resimleri ICS/ISF’ye göndermelerinden memnuniyet duyulacağı belirtilmiştir.

 

 Her tipten gemilere ait fotoğraflara ilaveten, denizcileri çalışırken gösteren fotoğraflar (veya 35 mm’lik slaytlar) ile ilgilenileceği ve resimlerin elektronik ortamda  gönderilmesi ve yüksek kaliteli olmaları gerektiği belirtilmiştir.  Ayrıca, kullanıldıktan sonra geri gönderilebilmesi için fotoğrafların etiketli olması ve ICS/ISF’de Mrs. Shantel Ryan’ın (shantel.ryan@marisec.org) dikkatine ve 29 Şubat 2008 tarihinden önce ellerine ulaşacak şekilde gönderilmesi istenmiştir.

 

İlgi yazıda, ayrıca, anılan resimlerin, kitaplar ve enformasyon broşürleri gibi ICS/ISF tarafından çıkarılan diğer basılı materyallere dahil edilmesinin istenip istenmediğinin belirtilmesinin de arzu edildiğine değinilmekte ve ICS/ISF’in bu isteklerinin Oda üyesi şirketlere duyurulması istenmektedir.

 

İlgi yazı ilişikte sunulmuş olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

  

Ek: ilgi ICS/ISF yazısı

  

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz