Menu

Duyurular


ICS/ISF Yıllık İnceleme Yayını için Fotoğraf İsteği

SİRKÜLER NO: 12.1 / 044-036 = 19/01/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/01/2009 tarih ve 201-20/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

ICS/ISF ‘den İMEAK DTO’na gönderilen 05/01/2009 tarih ve ICS/ISF (09)01 sayılı yazısına atfen; 18-20 Mayıs 2009’da Londra’da yapılacak olan Yıllık Genel Kurul Toplantılarından önce, ICS/ISF 2009 Yıllık İnceleme Yayınının basılıp dağıtılması için çalışmalara başlamak üzere olduklarına değinilerek, geçen yıllarda olduğu gibi, ICS/ISF üyelerinin üyesi olan şirketlerin, Yıllık İnceleme Yayınına dahil edilmek üzere,  gemilerine ait bazı ilginç resimleri ICS/ISF’ye göndermelerinden memnuniyet duyulacağı belirtilmiştir.

 

Her tipten gemilere ait fotoğraflara ilaveten, denizcileri çalışırken gösteren fotoğraflar (veya 35 mm’lik slaytlar) ile ilgilenileceği ve resimlerin elektronik ortamda  gönderilmesi ve yüksek kaliteli olmaları gerektiği belirtilmiştir.  Ayrıca, kullanıldıktan sonra geri gönderilebilmesi için fotoğrafların etiketli olması ve ICS/ISF’de Mrs. Shantel Ryan’ın (shantel.ryan@marisec.org) dikkatine ve 28 Şubat 2009 tarihinden önce ellerine ulaşacak şekilde gönderilmesi istenmiştir.

 

İlgi yazıda, ayrıca, anılan resimlerin, kitaplar ve enformasyon broşürleri gibi ICS/ISF tarafından çıkarılan diğer basılı materyallere dâhil edilmesinin istenip istenmediğinin belirtilmesinin de arzu edildiğine değinilmekte ve ICS/ISF’in bu isteklerinin Oda üyesi şirketlere duyurulması istenmektedir. İlgi yazı ilişikte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz