Menu

Duyurular


ICS'in Bayrak Devleti Performansı Tablosunu Güncellemesi Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3  / 063-050 = 21/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/01/2013 tarih ve  250-43 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 11.01.2013 tarih ve PRESS{13)01 sayılı yazı ve Ek'i ICS Basın Bildirisine atfen;

 

ICS Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ve 2012 yılı Ülkeler Performans Tablosu Ek’te sunulmuştur. Bu kapsamda ICS; ISM gibi mekanizmaların denizcilik endüstrisinin performansının yükseltilmesinde önemli bir gösterge olduğunu vurgulamakta olup Bayrak Devletleri performansı için de, Üye Devletler İzleme Projesinin (Member State Audit Scheme) önemine vurgu yapmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

EKLER:

Ek-1: ICS Basın Bildirisinin Türkçe çevirisi

Ek-2: İlgi yazı ve Eki

Ek-3: ICS Denizcilik Endüstrisi Bayrak Devleti Performansı Tablosu

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz