Menu

Duyurular


ICS2'nin R2 Versiyonundan R3 Versiyonuna Geçmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 758-525 = 25/11/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.11.2022 tarih ve 3689/854/2022 sayılı yazısı. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu (FONASBA)'dan alınan 11.11.2022 tarihli ekte sunulan e-posta yazısında;

Taşınan yük ve malların uluslararası dolaşımda emniyet ve güvenliğini artırmak ve gümrük süreç ve sistemlerini geliştirmek amacı ile yeni gümrük varış öncesi emniyet ve güvenlik risk analizi düzenleyici rejimi kapsamında, Avrupa Birliği'nin Mart 2021'de AB Gümrük İthalat Kontrol Sistemi versiyon 2 (ICS2)‘yi yayınladığı bildirilmektedir.

ICS2, AB vatandaşları ve yasal işletmelerinin güvenlik, sağlık ve emniyet çıkarlarının korunmasında ilk denetim hattının güçlendirilmesi için temel bir AB aracıdır. Toplamda 3 versiyonu bulunan ICS2'nin, karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılık hizmetleri için R2 versiyonundan R3 versiyonuna 1 Mart 2024 tarihinde geçmesi planlanmaktadır. Bahse konu versiyon, denizcilik sektörü için hem iş süreçleri, hem de Bilgi Teknolojileri uygulama faaliyetleri açısından güncellemeler içermektedir.

Bu itibarla, ICS2'nin, sistemin uygulamaya konulması konusunda ekonomik operatörlere rehberlik etmek amacı ile yayınladığı dokümanlar bilgi edinilmesi maksadıyla ekte sunulduğu,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz