Menu

Duyurular


ICS Tarafından Düzenlenecek Geleceğin Gemi Personeli Konulu Açık Oturum

SİRKÜLER NO: 23.1 / 216-148 = 18/03/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.03.2021 tarih ve 915/320/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping - ICS) alınan 16.03.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

2021 Dünya Denizcilik Teması'nın "Gemi Personeli: Deniz Taşımacılığının Geleceğinin Merkezinde" olarak belirlendiği, COVID-19 salgınının halen ülkelerine geri dönemeyen yüz binlerce gemi personeli üzerinde yoğun bir baskıya sebep olduğu ve gemideki çalışma ortamında büyük değişime neden olacak köklü bir dönüşümün yaşadığı bildirilmektedir.

Yazıda; artan dijitalleşme, otomasyon, gemi üzerindeki sofistike ve entegre sistemlerin geliştirilmesi ve yenilikçi yakıtların gemi personelinin deniz taşımacılığındaki rolünü değiştirdiği ve gemi personeli tarafından alınan eğitimin sorgulanmasına neden olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 24 Mart 2021 tarihinde ICS Yönetim Kurulu Başkanı Esben Poulsson moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Geleceğin Gemi Personeli" konulu açık oturumda, gemi personeline yönelik yapılan mevcut düzenlemelerin dijitalleşen deniz taşımacılığı sektörüne uygun olup olmadığı; sektörün yaşadığı geçiş sürecinde gemi personelinin emniyeti ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı; gemi personeli değişim krizine ilişkin mevcut uygulamalara ek olarak neler yapılabileceği ve denizcilik çevresinde çeşitlilik konularının ele alınacağı belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe https://bit.ly/3qRAaic  internet sayfası üzerinden kayıt yapılabilmekte olup, konuya ilişkin detaylı bilginin Ek'te sunulduğu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz