Menu

Duyurular


ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 286-202 = 16/04/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.04.2021 tarih ve 1224/409/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 13 Nisan 2021 tarihli Ek-1'de sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, 11 Nisan 2021 tarihi itibarıyla bütün ülkelerden bildirilen "Yeni Koronavirüs" (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda Covid-19 vakalarının, hastaneye yatan hasta ve vefat sayılarının artmaya devam ettiği, 11 Nisan 2021 tarihi itibarıyla toplam 134.957.021 adet Covid-19 vakası tespit edildiği, birçok ülkenin halihazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla Covid- 19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, Covid-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

     Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization - ICAO) tarafından Covid-19'un sivil havacılık sektörüne etkileri ve ekonomik etki analizi üzerine hazırlanan 01.04.2021 tarihli rapor Ek-2'de,

     Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan, Covid-19'a yönelik haftalık epidemiyolojik güncel bilgilerin yer aldığı 06.04.2021 tarihli bülten Ek-3'te yer almakta,

     Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (Centres for Disease Control and Prevention - CDC) tarafından, aşı yapılmış kişilere yönelik güncel seyahat rehberlerini içeren 02.04.2021 tarihli basın bülteninin (https://bit.ly/2OOP6R4) yayımlandığı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz