Menu

Duyurular


ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 234-162 = 26/03/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.03.2021 tarih ve 981/355/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 22 Mart 2021 tarihli Ekte sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, 22 Mart 2021 tarihi itibarıyla bütün ülkelerden bildirilen "Yeni Koronavirüs" (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazılarda Covid-19 vakalarının, hastaneye yatan hasta ve vefat sayılarının Avrupa ve Amerika'da önemli ölçüde artmaya devam ettiği, 21 Mart 2021 tarihi itibarıyla toplam 122.524.424 adet Covid-19 vakası tespit edildiği, birçok ülkenin halihazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, Covid-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Ayrıca yazıda, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konular da yer almaktadır:

        Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization - ICAO) tarafından yayınlanan, 17.03.2021 tarihli Covid-19 Halk Sağlığı Krizinde Hava Yolculuğu Rehberi Ek-2'de yer almaktadır.

        ICAO tarafından yayınlanan, Covid-19 sebebiyle 16.03.2021 tarihi itibarıyla Avrupa ve Kuzey Atlantik Bölgeleri'nde (EUR/NAT) uygulanan kısıtlamalar hakkındaki bilgiler Ek-3'te yer almaktadır.

        Covid-19'un sivil havacılık sektörüne etkileri ve ekonomik etki analizi üzerine ICAO tarafından hazırlanan 17.03.2021 tarihli çalışma Ek-4'te sunulmaktadır.

        Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Covid-19'a yönelik haftalık epidemiyolojik güncel bilgilerin yer aldığı 16.03.2021 tarihli bülten Ek-5'te ve operasyonel güncel bilgilerin yer aldığı 16.03.2021 tarihli bülten Ek-6'da yayımlanmıştır.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


  

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz