Menu

Duyurular


ICS Basın Bildirisi-IMO Balast Suyu Yönetimi (BWM) Konvansiyonun 8 Eylül 2017’de Yürürlüğe Girmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 20.3  687/528 = 08/09/2017 


 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/09/2017 tarih ve 3404-587/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“ ICS Başkanı Mr. Esben POULSSON'un IMO Balast Suyu Konvansiyonunun başarılı şekilde uygulanmasını sağlamaları için tüm taraflara çağrıda bulunduğu belirtilerek, yazı Ekindeki ICS Basın Bildirisinin ivedilikle ulusal ticari basına, denizcilik idarelerine ve Üye Şirketlere duyurulması istenmektedir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Balast Suyu Yönetimi (BWM) Konvansiyonu 8 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu konudaki İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisinin İMEAK Deniz Ticaret Odasına yapılan Türkçe çevirisi ve İlgi yazı ilişikte sunulmuştur.”  

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz