Menu

Duyurular


ICS Basın Bildirisi: Arktik Zirve Toplantısı-Denizcilik Endüstrisi Çevresel Uygulamaların Önemine İnanmaktadır. Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/175-141  = 18/03/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/03/2015 tarih ve 1167-214/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"12 Mart 2015 tarihinde Oslo, Norveç'te yapılan ve The Economist Dergisi tarafından düzenlenen yüksek seviyeli Arktik Zirve Toplantısında, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Kuzey Kutbu (Arktik) deniz taşımacılığının gelişmesiyle ilgili önemli sorunlara dikkat çekmiştir.
ICS, bu bölgenin tabii kaynaklarının geliştirilmesine duyulan ilgi dolayısıyla Arktik deniz taşımacılığının hacmi giderek artmakta olduğundan, deniz güvenliği ve çevre korumasını sağlamak üzere zorunlu ve yeknesak bir düzenleme olmasının önemini vurgulamıştır.
ICS Genel Sekreteri Peter Hinchliffe, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nun , Arktik Buz Denizine kıyısı olanlar dahil, tüm denizci ulusların çıkarlarını tam olarak hesaba katacak gerekli hukuki ve teknik uzmanlığa sahip olması dolayısıyla, Kuzey Buz Denizinde (Arktik) çalışan gemiler için standartlar geliştirmek bakımından uygun bir forum olduğunu belirtmiştir. Mr. Hincliffe "Uzak Kuzey Buz Denizi rotaları ulaşılabilir oldukça, bir zamanlar akademik sorunlar olan meseleler giderek artan şekilde önem kazanmaktadır" demiştir.
ICS Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır."
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
Ek 1: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz