Menu

Duyurular


ICS Basın Bildirisi – ICS Yeni Amblemini Başlatıyor, 13 Eylül 2017

SİRKÜLER NO: 23.1  / 695-532 = 13/09/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2017 tarih ve 3439-593/2017 sayılı yazısı.

 

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11 Eylül 2017 tarih ve ICS(17)29 sayılı yazı ve Eki ICS Basın Bildirisi’ne atfen;

 

 

İlgi yazıda, ICS Başkanı Mr. Esben POULSSON'un Londra'da, 13 Eylül 2017 tarihinde ICS Konferansında yeni ICS amblemini başlatacağı belirtilerek, ulusal birliklerden yazı ekindeki ICS Basın Bildirisini ulusal basına, denizcilik şirketlerine ve idarelerine iletmeleri istenmektedir.

Yeni amblemi tanıtmak için ICS'nin kısa bir film hazırlamış olduğu ve https://youtu.be/n5_RbPlkBNA     linkinden izlenebileceği bildirilmiştir.

 

İlgi yazı Ekindeki yeni ICS amblemini tanıtan ICS Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Ekleri (Ek-2) ilişikte sunulduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz