Menu

Duyurular


ICS 2017 Yıllık Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 379-304 = 08/05/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/05/2017 tarih ve 1741-328/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 3 Mayıs 2017 tarih ve PRESS(17)04 sayılı yazı ve Eki ICS Basın Bildirisi’ne atfen;

 

Ekli Basın Bildirisinin ulusal ticari basına ve uygun şekilde denizcilik idaresine ve üye şirketlere mümkün olduğu kadar çabuk gönderilmesi istenmektedir. Söz konusu 2 Mayıs 2017 tarihli ve Ref: tbc sayılı 'Denizcilik Hakkında Bilmek İstediğiniz Fakat Sormaya Korktuğunuz Her Şey: ICS 2017 Yıllık Raporunu Yayımladı' başlıklı Basın Bildirisinde aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

 

"Uluslararası Deniz Ticaret Odası, gelecek hafta İstanbul'da yapılacak olan ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde en yeni Yıllık Raporunu yayınlamıştır.  2017 ICS Yıllık Raporuna ICS web sitesi yoluyla ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

ICS Yıllık Raporu denizciliği etkileyen ana sorunlara ait bilgi sahibi kişilerin görüşünü, küresel denizcilik endüstrisi içeriğinin  anlaşılmasını ve gemi işletmecilerinin halen karşılaştığı karmaşık yasama ile ve ekonomi ile ilgili hususların kavranmasını  sağlar.

ICS Yıllık Raporu iklim değişikliği hususundaki Paris Anlaşmasının isteklerine uygun olarak CO2 emisyonlarını azaltma ihtiyacının ortaya çıkardığı güçlükleri araştırır; Eylül 2017'de IMO Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu'nun dünya çapında yürürlüğe girişi ve 2020 küresel %0.5 kükürt zirvesi uygulamasında karşılaşılan güçlükleri araştırmaktadır, tüm bunların denizcilik ekonomisi için çok büyük etkileri olacaktır.

2017 ICS Yıllık Raporu, ICS'in küresel denizcilik endüstrisi adına ilgilendiği diğer birçok sorunlarla ilgili gelişmeleri  kapsamaktadır.  Bu sorunlar arasında hukukla ve sigorta ile ilgili gelişmeler, gemicilerin istihdam standartları, serbest ticaret prensiplerinin korunması, Somali'de korsanlığın yeniden ortaya çıkması ve Akdeniz'de süregelmekte olan göçmen kurtarma krizi gibi hususlar vardır.

ICS Başkanı Esben POULSSON "Çalışmamızın çoğu geleceğe hazırlıkla ilgili olsa da, ICS Yıllık Raporu, ICS'in ele aldığı sorunların kapsamını ve çeşitliliğini de yansıtmaktadır" demiştir.

2017 ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı 9-11 Mayıs 2017'de, Türk Deniz Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacaktır.  Geçen yıl Tokyo'da yapılan ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısında seçilişinden beri bu Toplantı ICS Başkanı olarak Esben POULSSON'un katılacağı ilk ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı olacaktır.

 

ICS Yıllık Raporu www.ics-shipping.org/ics-annual -review-2017   adresinden indirilebilir.

Daha  başka bilgi için:

ICS: Debra Massey        Elaborate Communications                  Tel: +44 (0) 1296 682675


Not:

·         Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) gemi sahipleri ve gemi işletmecileri için başlıca uluslararası ticaret birliğidir ve uluslararası denizciliği etkileyebilecek tüm teknik  ve hukuki işlerle ve istihdam işleri ile ilgilidir.   ICS üyeleri Asya, Avrupa ve Amerika'daki ulusal armatörler birliklerinden oluşmaktadır ve bunlara üye olan denizcilik şirketleri dünya ticaret gemilerinin %80'inden fazlasını işletmektedir.

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz