Menu

Duyurular


ICS: “AB Üyesi Devletler, Küresel Deniz Taşımacılığının Bölgesel Emisyon Ticareti Sistemine Dâhil Edilmesine İlişkin Avrupa Parlamentosu Önerisine Karşı Çıkmalıdır.”

SİRKÜLER NO: 23.1  / 162-133 = 22/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/02/2017 tarih ve 690-145/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 15.02.2017 tarihli ve PRESS(17)01 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri, Avrupa Parlamentosu'nun, küresel deniz taşımacılığının bölgesel Emisyon Ticareti Sistemine dâhil edilmesine yönelik önerisi hakkındaki ICS Basın Bildirisini ulusal basınlarına, denizcilik idarelerine ve üye şirketlere ivedilikle iletmeye davet edilmektedir.

Basın Bildirisi'nde, dünya deniz ticaret filosunun % 80'ninden fazlasını temsil eden ICS'in, uluslararası deniz taşımacılığının (AB üyesi olmayan ülkelerin bayrağını taşıyan gemiler de dâhil olmak üzere), 2023 yılından itibaren AB Emisyon Ticareti Sistemi'ne (EU Emissions Trading System – ETS) dâhil edilmesine yönelik Avrupa Parlamentosu tarafından 15 Şubat 2017 tarihinde alınan karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığı belirtilmektedir.

ICS'in Politika ve Dış İlişkiler Müdürü Sn. Simon BENNETT konu ile ilgili olarak, "tek taraflı, bölgesel bir tedbire ilişkin söz konusu karar, denizcilikten kaynaklanan CO2 emisyonlarını Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda azaltmaya yönelik bir strateji geliştirmek konusunda hemfikir olan IMO Üye Devletleri arasındaki müzakereleri kutuplaştırma riski taşıyor" dedi. BENNETT'e göre anılan Karar, AB Üyesi Devletlerin onayladıkları Kyoto Protokolü gereğince IMO tarafından hâlihazırda kaydedilmiş olan somut ilerlemeyi tümüyle göz ardı ediyor.

IMO, 8 yıllık zaman dilimi içerisinde inşa edilen tüm gemilerin, şu anda faaliyet gösteren filonun çoğunluğundan % 30 daha fazla karbon verimli olmasını sağlayacak teknik düzenlemeleri 2011 yılında kabul etmişti. Nitekim küresel denizcilik sektörü, küresel ticaretteki artışa rağmen, toplam CO2 emisyonlarını çarpıcı biçimde azaltmıştır. (Mevcut en güncel veri olan 2014 IMO Sera Gazı İncelemesi'ne göre, geçtiğimiz 5 yıllık dönemde % 10'luk bir azalma kaydedilmiştir).

Sn. BENNETT, "IMO'ya da Üye olan AB Üyesi Devletlerin, AB Emisyon Ticareti Sistemi'nde reform yapmak için gerçekleştirilen topyekûn çabanın bir kısmı olarak öne sürülen  bu yararsız önerileri reddetme görevleri vardır. AB'de bulunmayanlar da dâhil olmak üzere, binlerce küçük denizcilik firmasını, enerji üreten büyük AB şirketleri ve çelik ve çimento üreticileri için tasarlanmış bir sisteme dâhil etmeye çalışmak anılan reformu yalnızca karmaşık hale getirecektir. Denizcilikten kaynaklanan CO2 emisyonları sadece IMO düzeyinde başarıyla ele alınabilecek küresel bir sorundur" dedi.

Son olarak ICS'in, AB Üyesi Devletleri ve AB Komisyonu'nu Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu önerilerini reddetmeleri için ikna etmek amacıyla Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) ile yakın işbirliği yaptığı bilgisi verilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz