Menu

Duyurular


HNS Sözleşmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 343-202 = 15/05/2024


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.05.2024 tarih ve 1172/360/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğuna İlişkin 2010 Sözleşmesi (Hazardous and Noxious Substances-HNS), tehlikeli ve zararlı maddelerin deniz yoluyla taşınmasından kaynaklanan zararın tazmini ve sorumluluğu konusunda uluslararası standartlar ortaya koymaktadır.

HNS Sözleşmesi’nin amacı, deniz yoluyla taşınan tehlikeli ve zararlı kargoların neden olduğu zararı telafi etmeye yönelik bir yükümlülük rejimi ortaya koymaktır. Sözleşme, kirlilikten kaynaklanan zararın yanı sıra, yangın ve patlama riski, yaralanmalar, can ve mal kaybı gibi noktaları da ele almaktadır. HNS Sözleşmesi, “kirleten taraf öder” ilkesinden hareket etmekte olup HNS kargolarının neden olduğu bir vakadan zarar gören kişilerin denizcilik ve HNS endüstrisi tarafından tazmin edilmesini sağlamaktadır. 

Bu kapsamda, IMO resmi internet sayfasında yayımlanan HNS Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesine yönelik güncel bilgilerin yer aldığı IMO duyurusunun Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz