Menu

Duyurular


Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı 5448)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 256-188 = 20/04/2022 


İlgi: 20.04.2022 tarih ve 31815/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi ‘’ adlı Cumhurbaşkanı kararı yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz