Menu

Duyurular


Hizmet İhracatçıların Birliği Kuruluş Genel Kurulu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 318-255 = 25/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/04/2018 tarih ve 1607-247/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği’nin 24/02/2018 ve 4716 sayılı yazısına atfen;

 

Ekonomi Bakanlığınca 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliğ ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul’da olmak üzere HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ kurulduğu,

 

Anılan Birliğin Kuruluş Genel Kurul toplantısının, Birliğin kurulması için müracaatta bulunan ihracatçılar ile kuruluş genel kurul tarihinden en az 20(yirmi) gün önce Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olan veya başka bir Birlikten üyeliğini nakleden ihracatçıların en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılacağı,

 

* Hizmet İhracatçıları Birliği’ne 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59’a kadar üye olan ve 5910 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ( c ) bendi uyarınca on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen üyelik giriş aidatını (2.030 TL) 27.04.2018 Cuma günü saat 23.59’a kadar ödeyen,

 

* Başka Birlikten üyeliğini nakleden ve 5910 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının  (c) bendi uyarınca on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen yıllık aidatı (2.030 TL) 30.04.2018 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ödeyen,

 

* Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “Temsilci Bildirim Yazısı” ile gerçek kişilere ait “Katılım Bildirim Yazısı” ve ilgili ekleri ile birlikte 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar İMMİB Genel Sekreterliğine tevdi eden ihracatçıların,

Kuruluş Genel Kuruluna katılabileceği,

Adı geçen Birlik Yönetim Kurulu’na aday olmak isteyen hizmet ihracatçıları, son iki takvim yılında (2016-2017) toplamda asgari 250.000 ABD Doları hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı yurtdışı satışları tevsik eden fatura ve/veya mali tablolarını 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59’a kadar İMMİB Genel Sekreterliği’ne ibraz etmeleri gerektiği, belirtilmektedir.

 

İhracatçılar, Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olurken aşağıda yer alan alt sektörlerden faaliyet alanına en uygun olan sadece bir(1) sektörü seçerek üye olması gerekmektedir.


Hizmet Alt Sektörleri

 

* Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri

* İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri

* Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

* Turizm ve Seyahat İle İlgili Hizmetler

* Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri

* Sağlık Hizmetleri

* Eğlence ve Kültür Hizmetleri

* Mali Hizmetler

* Eğitim Hizmetleri


şeklinde olup, bahse konu duyuru ve eklerine İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz