Menu

Duyurular


Hamburg Index

SİRKÜLER NO: 6.12 / 725-414 = 24/11/2023


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 23.11.2023 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen “Hamburg Index” hakkındaki tablolar ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU 

Genel Sekreter


 

 


Ek: Tablolar

Dağıtım: Tüm üyelerimiz