Menu

Duyurular


Haliç Dragon Festival Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0321-0258 = 25/05/2009

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 22/05/2009 tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01/167-01/1641 sayılı 28-31 Mayıs 2009 tarih ve 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak olan  Haliç Dragon Festival Yarışları” hakkıdaki yazısı ekte sunulmuştur.

 

Can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek belirtilen tarih ve saatler içerisinde yarış sahasına girilmemesi hususunda, Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO