Menu

Duyurular


Güvenlik Seviyesi Güncelleme

SİRKÜLER NO: 2.2 / 595-440 = 08/11/2010

 

İlgi: Sağlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 05.11.2010 tarih ve 34771

      sayılı yazısına atfen;

 

“1. Seul Büyükelçiliğimiz tarafından Kore Cumhuriyeti Kara, Ulaştırma ve Denizcilik İşleri Bakanlığı’ndan alınan yazıda; 11-12 Kasım 2010 tarihlerinde Seul’de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde 10.000’in üzerinde kişinin katılmasının beklendiği,

 

-Söz konusu toplantı sırasında olası terörist saldırıları önlemek amacıyla bazı önlemler alındığı, bu çerçevede tüm ticari limanlarda halihazırda “1” olan güvenlik seviyesinin 4-12 Kasım 2010 tarihleri arasında “2” ye çıkarılacağı, Kore Cumhuriyeti limanlarına söz konusu tarihlerde yanaşacak olan gemilerin ISPS Kod kapsamında gerekli düzenlemelere uymalarının gerektiğinin belirtildiği,

 

2. Diğer taraftan ISPS Kod’a tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmakta olduğu,

 

Bu itibarla, 4-12/11/2010 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti limanlarında ISPS Kod kapsamında Liman Tesisi Güvenlik Seviyesi (2) uygulanacağından bu limanlara uğrak yapacak Türk bayraklı gemilerimizin de anılan tarihler arasında Gemi Güvenlik Seviyesi (2) ilan edildiği belirtilerek gerekli güvenlik tedbirlerine uymaları ve söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz