Menu

Duyurular


Güvenlik

SİRKÜLER NO: 1.4  / 727-505 = 11/11/2022 


İlgi:T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Haydarpaşa Liman Koruma ve Güvenlik Şefliği’nin 10.11.2022 tarih ve E-79859155-952.03.08-330186 sayılı yazısı.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda; 

‘’Limanımızda yaşanması olası kazaların önlenmesi, iş ve işçi güvenliği açısından; kurum, kuruluş, acenta ve şahıslara ait özel araçlarla çalışma sahasına girilmemesi, bahsi geçen araçların işyerimiz otoparkına çekilmesi, işletmemizce sahaya girişine izin verilen araçların belirtilen hız limitleri çerçevesinde dikkatli bir şekilde kullanılması hususu,’’ 


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz