Menu

Duyurular


Güney Afrika

SİRKÜLER NO: 12.3  / 658-501 = 25/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/08/2017 tarih ve 3220-559/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 21.08.2017 tarih ve 0411/13112 sayılı yazısına atfen;

 

Eşbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yapılan Türkiye - Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın 3-5 Ekim 2017 tarihlerinde Pretorya'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

 

Konunun ilgili üyelerimize duyurularak, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinin en geç 14 Eylül 2017 Perşembe gününe kadar Birliklerine gönderilmesi istenmektedir.

 

Söz konusu toplantı ile ilgili konu ve önerilerinizin 12 Eylül 2017 mesai bitimine kadar TOBB’ne iletilmek üzere İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilmesi hususu,

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz