Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 050 - 046 = 22/01/2016      

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 22 Ocak 2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
 
Ek: ilgi yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz