Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 258-159= 22/04/2024


İlgi: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 20.04.2024 tarih ve 32523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz