Menu

Duyurular


Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında 2013/4222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 8.1  / 079-065 = 29/01/2013

 

25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında 2013/4222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

  

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

25 Ocak 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28539

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2013/4222

          Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 28/11/2012 tarihli ve 24049 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                         

 

11/1/2013 TARİHLİ VE 2013/4222 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında ekli listede belirtilen gümrük müdürlükleri, karşılarında gösterilen gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine bağlı olarak kurulmuştur.

(2) Adı geçen Bakanlığın taşra teşkilatında Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Erzincan ili, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kararın eki için tıklayınız