Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0335-268 = 27/05/2009

 

Gümrük Müsteşarlığı’nca, 27/05/2009 tarih ve 27240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo Rejimi)(Seri No: 17) ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Yönetmelik

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO