Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 125) hk.

SİRKÜLER NO: 8.1/67-56= 28.01.2015
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 28 Ocak 2015 tarih ve 28542 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No: 104)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 125) aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29250
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 104)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 125)
MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

Bartın Gümrük Müdürlüğü Bartın Metal Hurda/Atıklar

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.