Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Tarifesi - Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 18) hk.

SİRKÜLER NO: 8.1/60,49= 26/01/2015
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 24 Ocak 2015 tarih ve 29246 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Gümrük Genel Tebliği (Tarifesi - Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 18)" ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz