Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Tarife – Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 244-206  = 21/03/2017


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 21 Mart 2017 tarih ve 30014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Tarife – Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

Dağıtım: Tüm üyelerimiz