Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:22)

SİRKÜLER NO: 8.1 /732-625 = 19/11/2015      

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:22)  ekte  sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz