Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:60 )

SİRKÜLER NO: 8.1/0057-047 = 29/01/2008

 

Gümrük Müsteşarlığınca, ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için yapılması gerekli tespit işlemlerinin belirlenmesi ile bu işlemlerin yerine getirilmesine  ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile 19/01/2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,  "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:60 )" ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Ek: 1 Tebliğ (lütfen tıklayınız)

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO