Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:189)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 821-565 = 19/12/2022


 

İlgi: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 17.12.2022 tarih ve 32046/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:189) ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz