Menu

Duyurular


Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı

SİRKÜLER NO: 8.7  / 809-622 = 03/11/2017 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ( http://risk.gtb.gov.tr/ )  web sayfası duyurular bölümünde yayınlanan 02/11/2017 tarih ve 30084628-010.06.02 sayılı  “Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (2017/12)” konulu Genelge ve Kullanıcı Kılavuzunu ekte bilginize sunarız.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek 1:  Genelge(2017/12)

Ek 2: Kullanıcı Kılavuzu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz