Menu

Duyurular


GS1 Türkiye Vakfı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 616-474 = 10/08/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/07/2017 tarih ve 3041-515/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“GS1 Türkiye Vakfı’nın 12.07.2017 tarih ve bila sayılı yazısına atfen;

Küreselleşen dünyada, ticaretin tüm sınırları aşarak uluslararası bir boyuta ulaşması, ticarete konu olan emtia ve hizmet çeşitlerinin artması, tedarik zinciri üzerindeki değerlerin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda, standartlar üzerine kurulu bir sistem tarafından tanımlanması ihtiyacını ortaya çıkardığı,

Merkez Ofis Belçika'da olmak üzere, 112 ülkede faaliyet gösteren üye organizasyonlar kanalıyla yaygınlaştırılan standartlar ile bahis konusu ihtiyaçlara çözüm üreten GS1 Organizasyonunun, ticaretin küresel dilini oluşturduğu,

GS1 sisteminin, tedarik zinciri üzerinde yer alan ürün, üretim yeri, palet, konteyner, doküman ve benzerlerini özgün numaralarla tanımlayarak tedarik zincirinde ver alan paydaşlar arasında etkin, verimli ve görünür bilgi alışverişinin gerçekleşmesini sağladığı. yerci ya da küresel ticarette GS1 sistemini kullanan firmaların ticari ortakları ile iletişimde ortak standartlar kullanmanın getirdiği maliyet avantajıyla küresel düzeyde rekabet avantajı elde ettiği.

 

1988 yılından itibaren TOBB bünyesinde hizmet veren GS1 Türkiye’nin, uluslararası GS1 Organizasyonunun ülkemizdeki temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürdüğü bildirilerek, GS1 sistemini tanıtmak ve oluşturduğu standartlar hakkında bilgi sunmak üzere hazırlanan ekteki broşürlerin üyelerimize duyurulmasının faydalı olacağı açıklanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz