Menu

Duyurular


Görev Belgesi Düzenlenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 /321-228 = 29/04/2021


İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve E-89780865-153-7705 sayılı yazısında duyurulan;

 

‘’Görev Belgesi Düzenlenmesihakkındaki yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek1: İlgi Yazı

Ek2: Firma Görev Belgesi Formu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz