Menu

Duyurular


Göçmenlerin Denizde Kurtarılmasının Şirket Üzerindeki Etkileri Hususunda Bilgi Sağlanması için ICS’in Yaptığı Talep Hk.

SİRKÜLER NO: 23,1 / 419- 311   = 27/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/08/2014 tarih ve  3668-571 / 2014 sayılı yazısı.
 
Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 21.08.2014 tarih ve RN(14)08 sayılı yazıya atfen;
 
Mültecilerin, göçmenlerin ve ‘gemide bulunanların’ (boat people) denizde kurtarılması bakımından, ilgili mali masraflar dahil, denizcilik şirketlerini, kaptanları ve mürettebatı etkileyen sorunlarla ilgili olarak bilgi ve yorum sağlamak suretiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Dairesine (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) veri temini için, 8 Eylül 2014 tarihinden önce, ICS’e yardımcı olunması istenmektedir.İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
 
ICS’in, mültecilerin, göçmenlerin ve ‘gemide bulunanların’ insani sebeplerle denizde kurtarılması ve
bunların karaya çıkarılması ile ilgili sorunlar hususunda UNHCR Dairesi ile iyi ilişkileri bulunmaktadır.UNHCR halen, göçmenleri kurtardıkları zaman gemilerin karşılaştıkları güçlükleri daha iyi anlamak için önemli bir çalışma ile uğraşmakta olup, veri sağlama hususunda ICS’e de bir fırsat tanınmıştır.
 
Bu girişimin bir kısmı, aşağıdaki adreste bulunan, mültecilerin denizde kurtarılması hakkındaki IMO-ICS-UNHCR broşürünün muhtemelen yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili olacaktır:http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/safety-security-and-operations/rescue-at-sea.pdf?sfvrsn=10
 
Bu inisiyatif aynı zamanda, denizcilik şirketlerinin karşılaştıkları sorunlar hakkında hükümetlere bilgi vermek ve denizcilik şirketlerine yararlı olabilecek bazı tavsiyelerin geliştirilmesi için kullanılacaktır.
Ancak, veri sağlama son tarihi nispeten yakındır ve ICS üyelerinden, Şirketlere danışmak suretiyle aşağıdaki hususlar dahil, bilgi ve yorumlar sağlamaları rica edilmektedir:
      *Göçmenleri kurtarırken ve bunları karaya çıkarmaya çalışırken denizcilik şirketlerinin karşılaştıkları sorunlar:
      *Hukuk dışı göçmenlerin kurtarılmasına karışan Kaptanlar ve mürettebatın suçlu bulunması ve cezalandırılması vakaları: ve
      *Kurtarma operasyonlarına karışan şirketlerin karşılaştığı mali masraflar.İlgi yazıda UNHCR’ye iletilen tüm bilgilerde denizcilik şirketlerinin isimlerinin saklı tutulacağı belirtilmektedir.
      ICS’in UNHCR’ye ileteceği yanıta yardımcı olabilecek veri sağlamakla ilgilenen ICS Üyelerinin bu verileri,
      8 Eylül 2014 tarihinden geç olmamak üzere ICS Personel ile Donatma ve Eğitim Komitesi Danışmanı
      Stewart Inglis’e iletmeleri istenmektedir: Stewart.inglis@ics-shipping.org"
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek : İlgi Yazı
Dağıtım: Tüm üyelerimiz