Menu

Duyurular


Genel Yük Gemisi ile Yakıt Barcı Çatışma Kazası Raporu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 776-595 = 20/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/10/2017 tarih ve 3931-661/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi’nin Aralık 2016 tarih ve 27/2016 sayılı yazısına atfen;

İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi'nin kaza inceleme raporunda, Kıbrıs bandıralı Darajo isimli genel yük gemisi ile Saint Kitts ve Nevis bandıralı Yakıt barcının çatışması hadisesi ile ilgili olarak, kazanın meydana gelmesindeki sebepler ve önlenmesine yönelik tedbirleri içeren detaylı bir rapor hazırlanmış olup, raporun İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz