Menu

Duyurular


Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge

SİRKÜLER NO: 21.1  / 666-509 = 28/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2017 tarih ve 3265-570/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarih ve E.63882 sayılı yazısına atfen;

Gemilerin gemiadamları ile donatılmasının asgari gereklerin, Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge ile düzenlendiği, 03.08.2017 tarih ve 63112 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren, "Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge" nin ilgi yazı Ek'inde gönderildiği, bildirilmektedir.

 

Bahse konu Değişiklik Yönergesine, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasının "Duyurular" bölümünün "Mevzuat Duyuruları" alt sekmesinden ulaşılabilmektedir.


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz