Menu

Duyurular


Gemilere IMO Numarası Alınması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 63-35 = 26/01/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.01.2023 tarih ve 296/70/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Bölge Liman Başkanlığı'nın bila tarih ve 941652 sayılı ekli yazısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 18.01.2023 tarih ve 921915 yazısına atfen, IMO Gemi Tanıtım Numarası (IMO No) ile ilgili hususların Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Ek'te yer alan 18 Aralık 2017 tarih ve A.30/Res.1117 sayılı Kararı ile belirlenmiş olduğu, söz konusu Karar'da IMO Numarası tahsisinin uluslararası sefer yapan yeni ve mevcut gemilere yapılacağı, ancak Denizcilik İdareleri tarafından yalnızca ulusal sefer yapan gemilere de IMO Numarası tahsisinin istenebileceği belirtilmiş olup; söz konusu Karar ile; gemi niteliği taşımayan deniz araçları, özel yatlar, özel hizmete haiz gemiler (Görev/devriye gemisi, Fener gemisi, Kılavuz gemisi, Kılavuz botu, Palamar botu, Servis motoru, Acente botu, Deniz ambulansı, Deniz süpürge gemisi, Kurtarma botu), savaş gemileri ve balıkçı gemileri dışındaki ahşap gemiler hariç olmak üzere;

-100 GT ve üstü gemiler,

-100 GT altı olup uluslararası sefer olarak belgelendirilmiş tam boyu 12 metreden büyük içten makineli balıkçı gemileri,

- Uluslararası sefer yapan; 100 GT altı yolcu gemileri ve Sondaj ve Araştırma Gemileri cinsindeki gemilerin de IMO Numarası alması gerektiği hususunun belirtilmekte olduğu ve 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün gemilere IMO numarası alınmasıyla ilgili talimatını içeren söz konusu yazısının, yazıları ekinde gönderildiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz