Menu

Duyurular


Gemilerden Tıbbi Maksatlı Tahliye için Geri Ödeme Yapılması Hususunda Bilgi Talebi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 483-377 = 19/06/2017 


İlgi: : İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan  16/06/2017 tarih ve 2365-419/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.06.2017 tarih ve / RN(17)08  sayılı yazısına atfen;

 

ICS Üyelerinden, 30 Haziran 2017'ye kadar, gemilerden mürettebat ve/veya yolcuların tıbbi maksatlı tahliyesi için olan arama ve kurtarma (SAR) hizmetleri Geri Ödemelerinin şirketlerden ne dereceye kadar istendiği hususunda bilgi vermeleri istenmektedir.

 

ICS Sekretaryası, bazı kıyı devletlerinin gemilerden tıbbi amaçlı tahliye (MEDEVAC) hususundaki gelecekteki yaklaşımlarını gözden geçirdiklerini bilmektedir.  MEDEVAC konsepti içinde, kesinlikle arama ve kurtarma (SAR) olarak düşünülemeyecek farklı alt-kategoriler ortaya çıkmıştır.  ICS, SAR sorumlulukları olan bazı kıyı Devletlerinin geçmişte MEDEVAC ödemesi talep etmiş olduklarını, diğer devletlerin de tutumlarını yeniden gözden geçirebileceklerini bilmektedir.

 

MEDEVAC için SAR hizmetlerinin halen ne dereceye kadar geri ödendiğini anlamak üzere, ICS Üyelerinden, tecrübeleri hakkında şirketlerden bilgi sağlamaları istenmektedir.

 

Bu bilgi, İdarelerle yapılan görüşmelerde ve Uluslararası Aeronautik ve Denizcilik SAR El Kitabındaki (IAMSAR Volume 11 – International Aeronautical and Maritime SAR Manual) telemedikal yardım hizmetleri (TMAS) ve MEDEVAC hususundaki kuralların revizyonu ele alınırken, ICAO / IMO SAR Ortak Çalışma Grubunda ICS Sekretaryasına bilgi vermek için kullanılacaktır.

ICS Üyelerine kolaylık olmak üzere Annex A'da  bir  şablon sağlanmıştır.  Şirketlerden SAR hizmetlerinin geri ödemesinin yapılmasının istenmediğine dair örnekler olduğu takdirde,  bu bilgiler de önemli olacaktır. Tüm yanıtların ve olabilecek soruların ICS Kıdemli Denizcilik Danışmanı Matthew WILLIAMS'a gönderilmesi gerekmektedir (matthew.williams@ics-shipping.org),”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz