Menu

Duyurular


Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazlarına Karşı ICS Tarafından Önerilen Tedbirler

SİRKÜLER NO: 12.3  / 968-716 = 25/12/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.12.2018 tarih ve 4819-760/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)'nın 11.12.2018 tarihli ve MC(18)108 sayılı yazısına atfen;

Üyelerden 6-10 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili, oturumlar arası çalışma grubunun beşinci toplantısına, ICS tarafından teklif edilen taslak önerileri incelemeleri ve değerlendirmede bulunmaları talep edildiği,”

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ve Eki

Dağıtım: Tüm üyelerimiz