Menu

Duyurular


Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 11.5  / 027-027 = 06/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/01/2017 tarih ve 113-29/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Gene Müdürlüğü’nün 05.01.2017 tarihli ve E.1689 sayılı yazısına atfen;

 

·         Bakanlıklarınca 01.10.2003 tarih ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir mevzuatın yürürlüğe konulması çalışmalarında sona gelindiği,

 

·         Bu kapsamda uluslararası sefer yapan yük, yolcu, römorkör, deniz altında boru ve kablo döşeyen gemiler, mavnalar, denizde tedarik gemileri, çapa taşıma tekneleri, tarak gemileri ile limana, kurtarmaya, diğer seyir destek hizmetlerine tahsis edilmiş gemiler ve benzer diğer özel yapılı gemiler ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatların söz konusu mevzuatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir yıl içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenen klas sertifikasını almaları zorunluluğunun getirilmesi ve yukarıda zikredilen gemilerin belgelendirilmelerinin yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmasının kararlaştırıldığı,

 

·         Bu itibarla, yukarıda belirtilen gemi donatanları/işletmecilerinin denetim ve belgelendirme işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen Deniz Ticaret Odaları aracılığıyla konunun sektöre duyurulması ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından gerekli hazırlıkların yapılmasının gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz