Menu

Duyurular


Gemiler için Savaş Riski Sigortası

SİRKÜLER NO: 13.7 / 043-035 = 19/01/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/01/2009 tarih ve 200-19/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Sigorta Komitesi’nden İMEAK DTO’na gönderilen 12/01/2009 tarih ve IC (09)01 sayılı yazısına atfen; Ortak Savaş Komitesi’nin (Joint War Committee), Gemiler için Belirlenen Savaş, Darbe, Terör Bölgeleri ve İlgili Tehlikeli Bölgeler Listesi’ni, Hint Okyanusu Bölgesi’ni de kapsayacak şekilde genişlettiği bildirilmiştir. İlgi yazı Ek’inde ise, söz konusu yeni liste ve yapılan değişiklikler yer almaktadır. Buna göre, Hint Okyanusu’nda Doğu Afrika sahiline 600 deniz mili uzaklıktaki 15ºKuzey ve 10ºGüney enlemleri arasındaki bölge (Kenya ve Tanzanya’nın 12 deniz miline kadar olan kara suları hariç) listeye eklenmiş ve Somali kıyıları ile ilgili koordinat bilgilerinde değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişikliklerin ayrıntıları Ek’te yer almaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ek’i

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz