Menu

Duyurular


Gemiadamlarının Sağlık Durumlarındaki Değişimler Hakkında Yeni SIRC Raporu (2011-2016)

SİRKÜLER NO: 21.1  / 625-483 = 10/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/08/2017 tarih ve 3076-530/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’ndan alınan 26.07.2017 tarih ve LA(17)33 sayılı yazısına atfen;

Gemiadamları Uluslararası Araştırma Merkezi (SIRC) tarafından "2011-2016 yılları arasında Gemiadamı Sağlığında Gözlenen Değişimler Hakkında Özet Rapor" başlığıyla yeni bir çalışma yayımlandığı bildirilmektedir. Rapora ücretsiz olarak erişebileceğiniz bağlantı adresi aşağıdaki gibidir:

http://www.sirc.cf.ac.uk/Uploads/Publications/Changes%20in%20seafarers'%20health%202011-2016.pdf

 

İlgi yazıda özetlendiği üzere, 2011 ve 2016 yılları arasındaki dönemde gemiadamlarından alınan bildirimler doğrultusunda sağlık koşullarında ve uygulamalarında bazı iyileşmeler olduğu gözlenmiştir. Sigara ve alkol tüketimi azalırken, sebzelerin ağırlık kazandığı bir beslenme alışkanlığı benimsenmeye başlanmıştır. Öte yandan, kızartılmış yiyeceklerin tüketimi genel olarak azalsa da karada geçirilen süreye nazaran gemide halen daha fazla bu tür besinler tüketilmektedir. Gerek reçeteli gerek reçetesiz ilaç ve ağrı kesicilerin kullanımında düşüş olduğu görülmektedir.

Bu olumlu gelişmelere rağmen, gemiadamları arasında etkili olan yorgunluk ve psikolojik sorunlarla ilgili olumsuz yönde bulgulara rastlanmıştırAraştırmaya konu olan yıllarda, uyku kalitesindeki düşüş, gemiadamlarının stres düzeylerinden ziyade çalışma koşulları ve çevresel faktörlerden kaynaklanmıştır.

 

Şirketlerin ilgisini çekebilecek bir diğer bulgu ise kamaralarının gün ışığı almadığı yönünde bildirimde bulunan gemiadamı sayısının 2016'da artış göstermiş olmasıdır.

İlgi yazı, rapordaki diğer iki önemli noktaya daha dikkat çekmektedir. Söz konusu dönemde gemiadamları arasındaki yorgunluk düzeylerinin artması, uzun vadede sağlığı tehdit etme potansiyeli taşımakta ve gemilerdeki güvenliğin olumsuz etkilenebilmesi anlamına gelmektedir. 'Genel Sağlık Anketi'nin vurguladığı ikinci önemli noktaya göre, 2011 yılıyla karşılaştırıldığında psikolojik rahatsızlık yaşadığını bildiren gemiadamı sayısı 2016 yılında artış göstermiştir ve bu durum araştırmaya dâhil gemiadamlarının çevrelerindeki insanlara göre kendilerini neden daha az sağlıklı hissettiklerini, kısmen de olsa, açıklayabilir.

 

ICS tarafından yayımlanan ilgi yazıda son olarak raporun aşağıdaki tavsiyelerine yer verilmektedir:

1) Gemi işletmecileri tüm kamaraların gün ışığı görmesi için gerekli önlemleri almalıdır.

2) Gemi işletmecileri kızartılmış yiyeceklerin daha az tercih edilmesini sağlayacak lezzetli ve doyurucu alternatifler sunmalıdır.

3) Mürettebat için vejetaryen yemek seçenekleri sağlanmalıdır.

4) Kahvaltı alışkanlığının yaygınlaştırılması için gemide gevrek, tahıl vb. bulundurulmalı ve benzer yiyecekler 'mesai saatleri dışında' da ulaşılabilir olmalıdır.

5) Gemi işletmecileri, mürettebatın elverişsiz hava koşulları gibi uyku kalitesini düşüren çevresel faktörlere olabildiğince az maruz kalması için gerekirse ticari kaygıları geri plana almalıdır.

6) Gemi işletmecileri, gemide yeterli sayıda gemiadamı bulundurarak çalışma saatlerinden kaynaklı yorgunluğun önüne geçilmesini sağlamalıdır.

7) Gemiadamlarının psikolojik açıdan daha sağlıklı olmaları için yorgunluğu azaltacak adımların yanı sıra gevşemeye ve zihnin rahatlamasına yardımcı olacak imkân ve etkinliklere erişim sağlanmalıdır. Bunlar; oyunlar, spor yapma fırsatı sunan uygun alanlar, mürettebatın hep birlikte vakit geçirebileceği ferah ve rahat alanlar, internet erişimi olan ve dışarıyı gören kamaralar, düzenli kara izinleri, temiz ve bakımlı yaşam alanları, yeterli aydınlatma ile kamaraların arzu edildiği şekilde ısıtılmasını/soğutulmasını sağlayan sistemler olarak sıralanmıştır.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz