Menu

Duyurular


Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge

SİRKÜLER NO: 21.1  / 074-062 = 23/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/01/2017 tarih ve 300-66/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2017 tarih ve E.5454 sayılı yazısına atfen;

 

Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonunun işleyişi ile gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge” nin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu Yönerge ile;

 

  • Gemiadamları Disiplin Komisyonu, İşleyişi ve Görevleri,
  • Gemiadamları Disiplin Komisyonu Görevleri,
  • Gemiadamları Disiplin Komisyonunun Çalışması,
  • Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlar,
  • Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi,
  • Sahte ve Geçersiz Belge Kullanımı,

 

gibi hususların düzenlendiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yönerge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz