Menu

Duyurular


Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüş Talebi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 30-16 = 12/01/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.01.2023 tarih ve 136/35/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.01.2023 tarih ve 866843 sayılı yazı ile 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince "Gemiadamlarının mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek" ile (ç) bendi gereğince "Gemiadamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bunların sicilini tutmak, gemi adamlarının istihdamını desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak" hükümlerinin Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri kapsamında bulunduğu belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmelik Taslağı hazırlandığı ve bahse konu Yönetmelik Taslağına https://bit.ly/3CIAzfx linkinden üzerinden erişim sağlanabileceği bildirilerek, Odamız görüşleri istenmektedir. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmış olan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerinizin, 18.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesi hususunu arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz